topdoman

Toppdomän

En toppdomän heter på engelska Top-level-domain, eller TLD. Det är den sista delen av en domänstruktur. Den toppdomän de flesta är bekanta med är .com. Sedan finns det många fler än dessa. I Sverige är det vanligt med .se till exempel, som då även fungerar som en landskod. Idag är det främst dessa två toppdomäner som används, som klassificerats av internetmyndigheten IANA:

  • Nationella toppdomäner, även kallat landstoppdomäner (på engelska: country code top-level domain, ccTLD)
  • Generiska toppdomäner (på engelska: generic top-level domain, gTLD)

När det gäller de generiska toppdomänerna så är de flesta tillgängliga för alla, i hela världen. Dock är det så att av historiska skäl så är vissa av dem begränsade till myndigheter i USA. Detta gäller mil (military, militär) och gov (governmental, statlig).

Organisationen som sköter tilldelningen av toppdomäner heter ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

.nu

Pris: 112,50 SEK ​

.se

Pris: 112,50 SEK ​

Varje land har en egen toppdomän

Alla länder i hela världen har en egen toppdomän. Varje lands toppdomän är på två bokstäver och själva namngivningen följer en ISO-standard. Så .se är Sverige, medan Norge har .no och Danmark .dk. Man kan säga att dessa nationella toppdomäner är likställt med landsnummer när man ska ringa eller landsbokstäver på bilar.

Många företag och även privatpersoner väljer oftast att registrera sitt domännamn med toppdomänen för det land man bor i. Det eftersom att det då ger en identifikation vad man bor eller var man verkar. Det är dock inte alltid ett måste att ha en anknytning till det land vars toppdomän du väljer.

Generiska toppdomäner

Från början var det så att generiska toppdomäner var till för att indikera vad det var för verksamhet det rörde sig om. Det innbar att .com stod för kommersiella, .net för nätverk, .org för organisationer och .edu för lärosäten.

Andra typer av toppdomäner

Under 2012 så ICANN upp en ny möjlighet, det för företag och organisationer, att de skulle kunna registrera en helt egen toppdomän. Så idag finns det toppdomäner som .mobil, .app och .stockholm.

Dessa nyare generiska toppdomänerna är oftast öppna för att vem som helst ska kunna registrera sig för dem. En del andra används bara internt av företag.

Det finns många TLD-alternativ tillgängliga att valet kan vara överväldigande för någon som försöker registrera ett nytt domännamn. I flera år sågs .com som det enda alternativet för företag som vill bli tagna på allvar. Men experter förutspår att när utbudet av .com-domäner minskar och några av de nyare toppdomänerna fortsätter att ta fart, kommer vi att se en stor förändring i synen på alternativa toppdomäner.

Vad är syftet med toppdomäner?

Det som en toppdomän kan visa på är vad en viss webbplats är associerad med. Den kan till exempel visa vad webbplatsen har för syfte eller vad den har för geografisk plats. Toppdomäner kan låta dig förstå vad en sida ska handla om, utan att du sett innehållet.

Toppdomäner är även bra för att kunna skilja på två webbplatser med samma andranivådomän som WordPress. De har både WordPress.org och WordPress.com. De erbjuder i sin tur lite olika saker.

Välj den bästa toppdomänen för din webbplats och dina användare

Toppdomäner indikerar vad din webbplats har för syfte och hjälper till att locka din målgrupp.

Om du vill rikta in dig på användare efter land kan du behöva en landskods-toppnivådomän. Om din målgrupp är global kan en generisk toppdomän vara rätt väg att gå.

Ett bra sätt att avgöra vilken toppdomän som fungerar bäst för din bransch och målgrupp är att observera vad dina konkurrenter gör. Att bara titta på toppdomänerna de använder är ett bra ställe att börja.